‘We gaan door op eigen kracht’

Als talent en flexibele inzetbaarheid echt je troeven zijn, dan zijn ze dat meer dan ooit tijdens een crisis. Joos Consulting en PZ doen dan ook géén beroep op tijdelijke werkloosheid voor hun consultants. Wie niet bij klanten zit, volgt een versneld opleidingstraject. Dat maakt hen inzetbaarder, maar boost ook hun betrokkenheid.

Bron: FDmagazine

De loyalty directors Katleen Lombaerts (PZ) en Kris Peeters (Joos Consulting) (foto) sturen in normale tijden dagelijks honderden consultants naar klanten om er te werken op projecten. De crisis heeft veel van die projecten bevroren of geschrapt en de impact is dan ook groot. “Nog groter dan de financiële crisis van 2008-2009,” zo ervaren Katleen en Kris.

Flexibele schil

De detacheringsactiviteit van PZ en Joos Consulting groeide sterk de laatste decennia. Ze speelt immers in op een stijgende groei naar flexibele tewerkstelling en projectwerk. De internationale omgeving was ook voor de coronacrisis al behoorlijk onvoorspelbaar. Veel bedrijven vullen vaste teams structureel aan met een flexibele schil. Katleen Lombaerts: “Denk aan een personeelsafdeling met twintig mensen waarvan er permanent een viertal worden aangetrokken via detachering.” Dat geeft organisaties ook het voordeel dat ze specifieke kennis kunnen insourcen op het moment dat die nodig is. “Voor internationale groepen die een headcount rapporteren, geeft dat ook de mogelijkheid om die flexibel onder controle te houden,” zegt Kris Peeters daarover.

Geen tijdelijke werkloosheid

De groep telt inmiddels drie onderdelen: JooS Consulting voor financiële en logistieke profielen, PZ voor hr-consultants en de jongste divisie Waterfront voor interimmanagement op die domeinen. Door de crisis zijn er nu minder consultants actief bij klanten, dus dat is een aanzienlijke streep door de bedrijfsresultaten aangezien die op de eigen loonlijst staan. Wat blijkbaar toch géén reden was om gebruik te maken van overheidsmaatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid? Kris Peeters: “Onze managing director Johan Van Damme koos er bewust voor om geen beroep te doen op tijdelijke werkloosheid. We vonden het niet passen bij onze cultuur van familiaal ondernemerschap en vertrouwen. Het voelde ook niet juist om na jaren van groei en goede resultaten meteen een beroep te doen op de overheid.”

Al zijn Kris Peeters en Katleen Lombaerts niet tegen de maatregelen, want er zijn zeker bedrijven en zelfs sectoren waar de omzet naar nul terugviel. “Maar voor ons was er geen dwingende en onontkoombare noodzaak,” zegt Katleen Lombaerts. “We geloven trouwens dat het ook een sterk signaal is naar medewerkers. Het is zeker een blijk van vertrouwen in hun waarde en in hun talent. Onze consultants appreciëren niet enkel dat ze aan het werk kunnen blijven, maar ook dat we hen extra opleiden. Multi-inzetbaarheid is voor dergelijke talenten van grote waarde en dat schatten ze zo in.”

Digitaler

Dat is dan ook wat er gebeurt: de lopende opleidingen werden nu intensiever en digitaler. Hr heeft daar sterk in geïnvesteerd. Katleen Lombaerts: “Onze business game wordt een stuk meer doorlopen. En we werken meer van thuis uit. Gelukkig zijn er ook klanten die ons meer mogelijkheden bieden op dat vlak. We zien toch een aantal voordelen, ook op het vlak van productiviteit.” Kris Peeters: “Calls van thuis uit zijn soms makkelijker dan vanuit onze landschapskantoren. We zullen bekijken wat de voor- en nadelen zijn. Al zullen we onze landschapskantoren zeker niet opgeven, want ze blijven toch belangrijk voor het sociaal contact. Ze bieden vandaag trouwens het voordeel dat we makkelijker kunnen werken vanop veilige afstand.”

Inspanningen rond teambuilding verlopen nu digitaler. De nieuwe app voor interne communicatie komt nu goed van pas. Ook de wekelijkse nieuwsbrief vanwege de managing director krijgt nu een extra dimensie. Katleen Lombaerts: “We ondervinden nu dat die op sociale media spontaan reacties genereert die getuigen van onze bedrijfswaarden.”

De loyalty directors geloven dat die aanpak hun sterkte wordt zodra de crisis wegebt. Bedrijven zullen snel nood hebben aan goed gemotiveerde en opgeleide mensen die ze snel kunnen inzetten. Dat werd sedert de crisis alleen maar zekerder.

BRON: FDmagazine

‘We gaan door op eigen kracht’